PC Poslovni centar Markale
PrsoLtech d.o.o.
Revizorska komora federacije
Sarajevo stan sarajevo d.d.
Comako trading d.o.o.
Neimari d.o.o.
World Vision International u BiH
N.N. company d.o.o.
Univerzitet u Sarajevu
Global BiH d.o.o.
Općinski odbor SDA – Centar
Biosistemi d.o.o.
Međunarodni crveni križ
OPTIMA d.o.o.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – Sarajevo
Tedinvest d.o.o.
Ezela Electronic d.o.o.
Šipad.herc d.o.o.
Advokat Kemal Aličković
Authory Partnes d.o.o.
Razna Ministarstva
BK d.o.o.
LUXORIXL d.o.o.
GOPA – Sarajevo
EKO SELO – Boračko jezero
KPMG d.o.o.
Federalni zavod PIO-MIO – Sarajevo
BBDO d.o.o.
DENTA-DE – Sarajevo
Zavod za planiranje razvoj Kantona Sarajevo
DSC d.o.o. Sarajevo
Zeljeznička Štedno-kreditna Zadruga
Energoinvest
LC WAIKIKI
Nizozemska ambasada
Sarajevo Stan
Zavod za planiranje i razvoj kantona
Osnovna škola Zajko Delić
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE

Ovo su samo neki od klijenata, naravno ima ih još…