Iskoristite prirodnu svetlost, dopustite da se ona što više prostire kroz sve prostorije. Koristite staklene pregrade sa zamućenim ili teksturiranim staklom, što će omogućiti veće propuštanje prirodne svetlosti.

Pri bojenju zidova koristite svetle boje koje će učiniti prostoriju prostranijom. Koristite i vizuelne efekte (tapete sa uzdužnim ili poprečnim šarama, teksturu, borduru…) da istaknete pojedine dimenzije prostorije.

Psihološki efekti koje određeni tonovi boje izazivaju kod ljudi:

Ružičasti tonovi izazivaju osećaj topline.

Žute boje Vas čini veselijim.

Azurno-plava Vas smiruje.

Tamne boje Vas čine melanholičnim…