Sar o.d. Buka 1, 71000 Sarajevo vrednuje Vaše povjerenje koje ste nam pokazali koristeći našu stranicu. Obećavamo da ćemo postupiti s Vašim ličnim podacima u skladu s ovim pravilima, važećim zakonima i Vašim željama. Upotrebljavamo lične podatke za obradu Vaših narudžbi, kako bismo Vam poslali e-novosti na koje ste se pretplatili ili Vam se obratili drugim sredstvima, ako ste nam dali svoju saglasnost.

Ova se Pravila o privatnosti primjenjuju za obradu ličnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju na mreži, kao i za lične podatke prikupljene putem drugih kanala (telefon, maloprodaja, nagradne igre, ako nije drugačije definisano).

Također, ova pravila žele Vam dati jasan uvid u način obrađivanja Vaših ličnih podataka koje pružate, našu predanost zaštiti, Vašim pravima i mogućnostima koje imate za upravljanje Vašim ličnim podacima i zaštiti Vaše privatnosti.

“Lični podaci” su sve informacije koje se odnose na Vas i lično Vas identifikuju, bilo sami ili u kombinaciji s drugim dostupnim informacijama. Sar o.d. će sakupiti razne lične podatke o Vama koje ste nam dostavili, uključujući Vašu historiju posječenosti stranice. Sar o.d. neće sakupljati nikakve posebne kategorije ličnih podataka (osim ako nije drugačije definisano).

Sar o.d. efikasno radi na primjeni odgovarajućih tehničkih i organiazacionih mjera sigurnosti, na osnovu izvršene provjene rizika, radi zaštite od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Pored toga, nećemo dijeliti Vaše lične podatke s trećim zemljama (zemljama koje nisu članice EU), osim ako su poduzete odgovarajuće mjere zaštite u skladu s važećim zakonima.

Vaše lične podatke zadržavamo sve dok nam zakonski nisu neophodni ili dok ne dobijemo Vašu saglasnost. Međutim, u svakom trenutku možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima ili samo brisanje istih (osim ako imamo obavezu da dalje obrađujemo takve lične podatke).

Sar o.d. želi se pridržavati međunarodno priznatih principa i zakona o ličnim podacima. S tim ciljem, a na temelju Vaših povratnih informacija, ažurirat ćemo i Pravila privatnosti kako bismo bili sigurni da nema pogrešaka i da sadrže odgovarajuće informacije o Vašim pravima i postupcima obrade, te da je u skladu s primjenjivim zakonima i najboljim praksama.

Možemo ga s vremenom na vrijeme mijenjati kako bismo se zadržali novim pravnim i marketinškim razvojem i mogućnostima. Ako učinimo značajne izmjene, obavijestit ćemo Vam putem obavijesti na našim web stranicama ili slanjem ažurirane politike na Vaš e-mail. U svakom slučaju, ažurirana pravila bit će uvijek objavljena na ovoj web stranici.