Aganecija za osiguranje depozita Bosne i Herzegovine
ARBEL-SPET Sarajevo
AT Store
Advokat Kemal Aličković
Agencija za forenzička ispitivanja vještačenja Istočno Sarajevo
Albera d.o.o
Ambasada Crne Gore u Sarajevu
Ambasada Crne Gore u Sarajevu
Authory Partnes d.o.o.
BBDO d.o.o.
BK d.o.o.
Biosistemi d.o.o.
COMMEL d.o.o. Sarajevo
Camelia Osiguranje
Comako trading d.o.o.
Crveni Križ FBiH
Crveni križ FBiH
DENTA-DE – Sarajevo
DSC d.o.o. Sarajevo
EKO SELO – Boračko jezero
ESTEDAMA Sarajevo
Energoinvest
Energopetrol d.d.
Ezela Electronic d.o.o.
Federalni zavod PIO-MIO – Sarajevo
Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – Sarajevo
Fondacija za pružanje pomoći u riješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije
GOPA – Sarajevo
Global BiH d.o.o.
Grawe osiguranje
INA d.d.
International Trade Union Confederation Belgija – Predstavništvo u BiH
JP Televizija Kantona Sarajevo
JPŽ Federacije BiH
KPMG d.o.o.

Kargo partner d.o.o. Sarajevo
Kuća ljudskih prava
LC WAIKIKI
LUXORIXL d.o.o.
MACANN
Medicinski fakultet u Sarajevu
Međunarodni crveni križ
N.N. company d.o.o.
NHT Media Sarajevo
Neimari d.o.o.
Nizozemska ambasada
OPTIMA d.o.o.
Office of The high Representative – Ured visokog predstavnika sa sjedištem u Sarajevu
Osnovna škola Zajko Delić
PC Poslovni centar Markale
PrsoLtech d.o.o.
Razna Ministarstva
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
Revizorska komora Federacije
SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. Zagreb – Sjedište u Sarajevu
Sarajevo Stan sarajevo d.d.
Sberbank d.d. poslovnice Stari Grad, Alipašino polje, Dobrinja, Ilidža, Vitez, Tuzla, Gračanica, Centar, Visoko, Kakanj, Kraševo, Mostar, Orašje
Srednjoškolski Centar Vogošća
Subnor Centar
TTI d.o.o. Sarajevo
Tedinvest d.o.o.
Universal Media Market
Univerzitet u Sarajevu
Ured za reviziju institucija FBiH
Violeta d.o.o.
World Vision International u BiH
Zavod za planiranje i razvoj kantona
Zavod za planiranje razvoj Kantona Sarajevo
Zeljeznička Štedno-kreditna Zadruga
Šipad.herc d.o.o.

Ovo su samo neki od klijenata, naravno ima ih još…