Ambasada Crne Gore u Sarajevu
International Trade Union Confederation Belgija – Predstavništvo u BiH
Crveni križ FBiH
Ured za reviziju institucija FBiH
Camelia Osiguranje
Office of The high Representative – Ured visokog predstavnika sa sjedištem u Sarajevu
Crveni Križ FBiH
Ambasada Crne Gore u Sarajevu
JP Televizija Kantona Sarajevo
Violeta d.o.o.
Grawe osiguranje
Kuća ljudskih prava
Sberbank d.d. poslovnice Stari Grad, Alipašino polje, Dobrinja, Ilidža, Vitez, Tuzla, Gračanica, Centar, Visoko, Kakanj, Kraševo, Mostar, Orašje
Medicinski fakultet u Sarajevu
Albera d.o.o
Subnor Centar
Universal Media Market
MACANN
JPŽ Federacije BiH
AT Store
Fondacija za pružanje pomoći u riješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije
PC Poslovni centar Markale
PrsoLtech d.o.o.
Revizorska komora Federacije
Sarajevo Stan sarajevo d.d.
Comako trading d.o.o.
Neimari d.o.o.
World Vision International u BiH
N.N. company d.o.o.
Univerzitet u Sarajevu
Global BiH d.o.o.
Biosistemi d.o.o.
Međunarodni crveni križ
OPTIMA d.o.o.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – Sarajevo
Tedinvest d.o.o.
Ezela Electronic d.o.o.
Šipad.herc d.o.o.
Advokat Kemal Aličković
Authory Partnes d.o.o.
Razna Ministarstva
BK d.o.o.
LUXORIXL d.o.o.
GOPA – Sarajevo
EKO SELO – Boračko jezero
KPMG d.o.o.
Federalni zavod PIO-MIO – Sarajevo
BBDO d.o.o.
DENTA-DE – Sarajevo
Zavod za planiranje razvoj Kantona Sarajevo
DSC d.o.o. Sarajevo
Zeljeznička Štedno-kreditna Zadruga
Energoinvest
LC WAIKIKI
Nizozemska ambasada
Zavod za planiranje i razvoj kantona
Osnovna škola Zajko Delić
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
COMMEL d.o.o. Sarajevo
Energopetrol d.d.
INA d.d.
NHT Media Sarajevo
Kargo partner d.o.o. Sarajevo
ESTEDAMA Sarajevo
TTI d.o.o. Sarajevo
ARBEL-SPET Sarajevo
Srednjoškolski Centar Vogošća
SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. Zagreb – Sjedište u Sarajevu
Agencija za forenzička ispitivanja vještačenja Istočno Sarajevo
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

Ovo su samo neki od klijenata, naravno ima ih još…